Mieszkańców naszej gminy informujemy o tym, że w maju 2021 r. zmianie uległ grafik funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach. PSZOK czynny jest teraz w następujące dni tygodnia:

* wtorek w godzinach od 10:00 do 19:00,

* środa w godzinach od 7:00 do 15:00,

* czwartek w godzinach od 10:00 do 19:00,

* piątek w godzinach od 7:00 do 15:00,

* sobota w godzinach od 7:00 do 13:00

- jednakże poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Tym samym, od dn. 10.05.2021 r. obowiązuje nowy regulamin funkcjonowania PSZOK, który szczegółowo określony został w Zarządzeniu nr W.0050.69.2021 Wójta Gminy Świerklany z dnia 26 kwietnia 2021 r. Regulamin ten dostępny jest pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminySwierklany/document/727794/