Począwszy od najbliższej soboty, tj. od 15 maja, nie trzeba już będzie nosić maseczek ochronnych na świeżym powietrzu. Jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, będziemy mogli wyjść z domu bez założonej maseczki pod warunkiem zachowania 1,5 metra odstępu od innych osób.

Uwaga - nadal usta i nos zakrywać należy w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, a także na terenie cmentarzy i parkingów. Nakaz noszenia maseczek ochronnych obowiązuje również na terenie nieruchomości wspólnych, na przykład na klatkach schodowych, w windach czy w garażach podziemnych, a także w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba - chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Zakrywać usta należy ponadto w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Pamiętaj - pomimo coraz większej liczby zaszczepionych osób, koronawirus wciąż stanowi realne zagrożenie. Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich!

Szczegóły: www.gov.pl