Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

W dniu 7 maja 2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany oraz stronie www.swierklany.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany.

Informujemy, że we wskazanym na przeprowadzenie konsultacji terminie (7-14 maja 2021 r.) nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.