Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) oraz w związku z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu i właściwościach organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerklany informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w godz. 8.00 – 11.00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały, zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. Celem jest przeprowadzenie treningu systemu alarmowania i ostrzegania.

Podczas akcji może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych (ogłoszenie i odwołanie alarmu). W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany, trwający trzy minuty i oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.