Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Urszuli Kasparek, na podstawie Zarządzenia Nr 161/21 Wojewody Śląskiego z dnia 17 maja 2021 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Świerklany, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11. W okręgu tym wybrany zostanie jeden radny.

Informujemy, że wybory uzupełniające odbędą się w dniu 25 lipca 2021 r.