W dniach od 17 maja 2021 r. do 20 maja 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Informujemy, że do ww. projektu uchwały nie zostały wniesione żadne uwagi ani opinie.