Informujemy, że począwszy od najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 31 maja, zostaje przywrócona komunikacja w Jankowicach na odcinku od ul. Nowej do ul. Boguszowickiej, dla linii J-1. O innych zmianach będziemy informować na bieżąco.