W dniu dzisiejszym (9.06), w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030. W imieniu naszej gminy dokument podpisał wójt Tomasz Pieczka.

Liderem przedsięwzięcia jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zaś partnerami gminy naszego powiatu. Porozumienie to pozwoli nam efektywnie sięgać po środki w kolejnej perspektywie finansowej. Rozpoczyna się bowiem nowy okres programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027, w ramach którego wspierane będą w dużej mierze projekty wspólne, mające na celu wzmocnienie więzi sąsiadujących ze sobą miast i wsi oraz rozwiązanie problemów o charakterze ponadlokalnym. Wcześniej, zielone światło co do zawarcia porozumienia dali radni poszczególnych gmin, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie.

Strategiczny dokument, który powstanie, będzie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców regionu. Podpisanie porozumienia w tej sprawie jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 


 

 

 

 

zdjęcia: archw. Gminy i Miiasta Czerwionka-Leszczyny