ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2021 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.