Mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej informujemy o czasowym wyłączeniu przystanków: „Jankowice Urząd Gminy” i „Jankowice Gwarek” na ul. Świerklańskiej. Wstępny termin wyłączenia przystanków, to 17.06.2021 r. Dla linii J-1 na czas zamknięcia ul. Świerklańskiej, przystanek „Urząd Gminy” zostanie przeniesiony na parking przy budynku dawnego urzędu w Jankowicach. 

Szczegółowe informacje Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku

Od dnia 17.06.2021 r. (od godziny 7:00) zostanie wprowadzony następujący objazd na drodze DW929:

- zamknięty zostanie odcinek ul. Świerklańskiej, od skrzyżowania z ul. Boguszowicką do skrzyżowania z ul. Nową;

- objazd poprowadzony zostanie od skrzyżowania z ul. Boguszowicką, ul. Kościelną, Rybnicką, Nową do skrzyżowania z ul. Świerklańską;

- w miejsce przystanku „Jankowice Gwarek” będzie obsługiwany przystanek „Jankowice Remiza”, natomiast w miejsce przystanku „Jankowice UG” będzie obsługiwany przystanek „Jankowice G.S.”;

- w dalszym ciągu zamknięty jest odcinek drogi od granic Rybnika do skrzyżowania z ul. Boguszowicką (objazd autobusów przez ul. Kożdoniów).