W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie określenia średniej jednostkowej ceny paliwa w Gminie Świerklany w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt ww. uchwały należy poddać społecznym konsultacjom.

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały. Uwagi i opinie można zgłaszać od 16 do 22 czerwca br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.