Mieszkańców gminy, przedstawicieli trzeciego sektora oraz przedsiębiorców działających na naszym terenie często informujemy o możliwościach pozyskania środków na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Tym razem zachęcamy do skorzystania z naboru w Inkubatorze Innowacji Społecznych TransferHub. Wspierany jest tu rozwój nowatorskich pomysłów, które dotyczą pracy, a przetestowanie najlepszych dofinansowywane jest grantami w wysokości do 38 tys. zł.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany w latach 2020-2023.

Do TransferHub swój pomysł może zgłosić każdy, nie trzeba mieć osobowości prawnej. Dofinansowania w kwocie średnio 38 tys. zł mogą zdobyć realizatorzy działań, które odpowiadają na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:

  • starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 50 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
  • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
  • automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Więcej informacji o naborze znaleźć można stronie https://transferhub.pl/aktualny-nabor/