OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach

z dnia 18 czerwca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Świerklany

bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja Wyborcza w Świerklanach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 11 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Świerklany w wyborach do Rady Gminy Świerklany, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Świerklanach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 11 głosowania w wyborach do Rady Gminy Świerklany nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY

1)   SMOŁKA Stanisław Józef

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach

Piotr Alojzy Pustelnik