Informujemy mieszkańców naszej gminy zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, a także na ewentualną modernizację instalacji ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę, ocieplenia budynku lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, że w dniu 28 czerwca br. o godzinie 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 odbędzie się spotkanie informacyjne w tym zakresie. Jego tematem będzie przedstawienie głównych zasad programu „Czyste Powietrze”, możliwości wnioskowania o dotację, działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy oraz zasady rozliczeń.

UWAGA! Spotkanie będzie dotyczyć programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nie będzie związane z umowami podpisywanymi przez mieszkańców z Gminą na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Zapraszamy!