Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

W dniu 16 czerwca 2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany oraz stronie www.swierklany.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie określenia średniej jednostkowej ceny paliwa na terenie Gminy Świerklany na rok szkolny 2021/2022. Informujemy, że we wskazanym terminie (16-22 czerwca 2021 r.) nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.