UCHWAŁA NR 316/XLVI/22RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklanach z siedzibą w Jankowicach i utworzenia Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Gminie Świerklany