Firma EUROVIA informuje o kolejnej zmianie organizacji ruchu na odcinku objętym pracami. W dniu 1 lipca br. o godz. 7.00 nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu – zastosowanie ruchu wahadłowego na odcinku ul. Nowej w Jankowicach, na czas budowy ronda (na wysokości skrzyżowania z ul. Świerklańską). Nastąpi także zamknięcie ul. Świerklańskiej, na odcinku od marketu Dino do skrzyżowania z ul. Nową. Zamknięcie to dotyczyć będzie ruchu kołowego, za wyjątkiem dojazdu do posesji oraz komunikacji zbiorowej i poprowadzenie ruchu trasą objazdu.

Jednocześnie, przed wprowadzeniem ww. zmiany w tymczasowej organizacji ruchu przywrócony zostanie ruch na zamkniętym odcinku ul. Świerklańskiej – od skrzyżowania z ul. Boguszowicką do marketu Dino. 

UWAGA - w związku z zamknięciem ul. Świerklańskiej w Jankowicach na czas wykonywania warstw bitumicznych, zostaną zlikwidowane cztery przystanki, tj. dwa na ul. Świerklańskiej (Jankowice Urząd i Jankowice Gwarek) oraz dwa przystanki na ul. Kościelnej w Jankowicach, tj. Jankowice Remiza i Jankowice Koło Młyna.