Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Informujemy o tym, że rozpoczęła się trzecia edycja przyznawania stypendiów naukowych i sportowych Wójta Gminy Świerklany. Stypendium to udzielane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia/studenta w nauce lub w sporcie oraz jego zachowanie.  

To, jakie trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Świerklany, szczegółowo reguluje Uchwała nr 253/XXXVII/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Uchwała ta zastąpiła obowiązującą dotąd Uchwałę nr 50/VII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 lutego 2019 r. Zmienił się również wzór wniosku o przyznanie stypendium, o czym w szczególności należy pamiętać (wnioski złożone na starych formularzach nie będą rozpatrywane). Nową uchwałę wraz z aktualnym formularzem wniosku w wersji edytowalnej zamieszczamy poniżej. Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerem telefonu (32) 432 75 31.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stypendium naukowego, pragniemy wyjaśnić, że nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie – konieczne jest również uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach zewnętrznych, które dokładnie określa regulamin przyznawania stypendium (dostępny poniżej).

Wnioski uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce bądź mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w sporcie, przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Świerklany do dnia 31 sierpnia br. Z kolei, na wnioski studentów czekami do końca września br.