Mieszkańców, którzy nie dokonali samospisu, serdecznie zachęcamy do spisania się w obecności rachmistrza. Możliwość taka nastąpi podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Jankowicach - zapraszamy w dniu 15 lipca 2021 roku o godz. 17:00 do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach.