Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – konkurs na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Oferty należy składać do dnia 9 sierpnia br. do godz. 12.00. Szczegóły - poniżej.