Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły - poniżej.