Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujemy, że na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń). Są to wygenerowane automatycznie dokumenty elektroniczne, opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, które nie wymagają podpisu pracownika Kasy. Posiadają moc prawną taką samą jak tradycyjne – papierowe dokumenty urzędowe.

Chodzi o następujące rodzaje zaświadczeń:

- zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników; 

- zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS; 

- zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia. Dokument ten należy następnie skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

 

WAŻNE

Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.