W dniach od 16 do 20 sierpnia 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 204/XXX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2021 rok.

W wyżej wymienionym okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.