Jeszcze tylko przez kilka dni można składać w UG Świerklany wnioski o stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świerklany i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Sytuacja ta może być spowodowana m.in. występowaniem w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, itp.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany (księgowość, pok. 2.04, tel. 32 4327509 ) do 15 września 2021 roku. Szczegółowy wykaz załączników potrzebnych do złożenia wniosku o stypendium szkolne znajduje się tutaj: https://www.swierklany.pl/index.php/aktualnosci/432-informacja-o-stypendium-szkolnym-na-rok-szkolny-2021-2022