Zapraszamy osoby zainteresowane tematem świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie umowy-zlecenia, w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa” – 2021, finansowanego z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone na rzecz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi przez osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 3. posiadają wykształcenie: minimum średnie,

Ponadto:

 1. preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi (świadectwa pracy, referencje itp.),
 2. preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej (świadectwa ukończenia szkół, kursów itp.)
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 5. operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zadaniem opiekuna będzie w szczególności wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w zależności od potrzeb i poziomu samodzielności osoby, np.pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia;
 • pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży,
 • umożliwienie spędzania czasu na wózku;
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia kandydata na opiekuna do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. 

Karty można składać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 - 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 - 17.00, w piątek w godzinach od 7.30- 14:00 ).

Dokumentacja do pobrania: https://swierklany.pl/index.php/tablica-ogloszen/441-praca-nabor-osob-do-swiadczenia-uslugi-opieki-wytchnieniowej

Gmina zastrzega sobie prawo wyboru osób zgłaszających się z uwagi na posiadane doświadczenie i gotowość uczestników programu do współpracy z kandydatem na opiekuna.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 43 27 532, 32 43 27 535.

 

Dofinansowanie projektu: 42 840,00 zł 

Całkowita wartość projektu: 42 840,00 zł