Informujemy, że w okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 roku  przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Mieszkańcy naszej gminy, których temat dotyczy, wezwani zostaną do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku najpóźniej w pierwszym tygodniu października br. (terminy kwalifikacji dla powiatu rybnickiego: 7.09.2021 r. – 7.10.2021 r.).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. a) mężczyzn urodzonych w 2002 roku,
  2. b) mężczyzn urodzonych w latach 1997-200 l, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. c) osoby urodzone w latach 2000-200l, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa

po zakończeniu  kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  1. d) kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych  oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 944),

  1. e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

podstawa prawna: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z 26 lipca 2021 roku