W związku z przebudową DW929 informujemy, że w niżej wymienionych terminach nastąpią czasowe zamknięcia jezdni, co spowodowane jest koniecznością wykonania warstwy ścieralnej na trasie głównej.

25.09.2021 r. (sobota) – zamknięta zostanie ul. Rybnicka na odcinku od przejazdu kolejowego (rejon skrzyżowania z ul. Tulipanową) do sklepu PIK (rejon skrzyżowania z ul. Kościuszki) - od godz. 6.00 do godz. 17.00; prace rozpoczną się od przejazdu kolejowego;

27.09.2021 r. (poniedziałek) – zamknięta zostanie ul. Świerklańska na odcinku od firmy Remix (rejon zlikwidowanego wiaduktu) do skrzyżowania z ul. Nową - od godz. 6.00 do godz. 17.00; prace rozpoczną się od firmy Remix.

Jednocześnie informujemy, że wraz z postępem robót bitumicznych sukcesywnie przywracany będzie dojazd do posesji. W sytuacjach awaryjnych zostanie udostępniony dojazd do posesji na żądanie - w takich przypadkach prosimy o telefon: 506 695 631. 

Informacja dotycząca komunikacji autobusowej – w dniu 27.09.2021 r. całkowicie wyłączone zostaną na trasie linii J-1 dwa przystanki na ul. Świerklańskiej – tj. „Jankowice Urząd Gminy” i „Jankowice Gwarek”. Natomiast, przystanki: „Jankowice Pętla”, „Jankowice Koło Młyna” i „Jankowice Remiza” zostaną wyłączone w tym dniu do godz. 13.00.

W przypadku linii Zarządu Transport Zbiorowego prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej http://www.ztz.rybnik.pl/