Na prośbę Instytutu ADN oraz Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach zamieszczamy informację o bezpłatnych szkoleniach komputerowych, realizowanych w ramach w projektu pn. „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego - II edycja”. Bezpłatna oferta kierowana jest do osób pracujących z terenu województwa śląskiego, w szczególności przynależących do jednej z grup defaworyzowanych: osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu dostępne są szkolenia z zakresu ICT:

  • Zarządzenie pakietem Google
  • Narzędzia marketingu w Internecie
  • Zostań Copywriterem
  • Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop

Każde ze szkoleń kończy się dedykowanym egzaminem (np.: ECCC, VCC, ACA) potwierdzającym kwalifikacje. Szkolenia realizowane będą w tygodniu lub w weekendy (zgodnie z zapotrzebowaniem grupy) w formie zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki, w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.szkoleniebezbarier.pl