W związku z postępującą przebudową Drogi Wojewódzkiej nr 929, w dniach 11-12.10.2021 r. w godzinach 6.00–17.00 będą prowadzone roboty drogowe na ul. Kościuszki - w rejonie skrzyżowania z ul. Rybnicką. Nastąpi wtedy czasowe wyłączenie z ruchu tego fragmentu drogi. W sytuacjach awaryjnych zostanie udostępniony dojazd do prywatnych posesji oraz siedziby firm. 

W dniu 11.10.2021 r. o godz. 7.00 nastąpi także zmiana polegająca na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na odcinku Żorska-Plebiscytowa i likwidacja trasy objazdu przez ul. Kościuszki.