Informujemy, że w związku z przebudową DW929 w dniach 18 - 19.10.2021 w godzinach 7.00 – 17.00 będą prowadzone roboty bitumiczne na ul. Kościuszki oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Rybnicką. Charakter prowadzonych robót będzie się wiązał z czasowymi zamknięciami (do 2 - 3 godzin w ciągu dnia) dla ruchu tego fragmentu drogi w powyższych godzinach.