W sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach odbyły się w dniu wczorajszym warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Akcję pomogli zorganizować członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Świerklany.

Kilkunastoosobowa grupa słuchaczy dowiedziała się, jak postępować w przypadku zatrzymania krążenia, jak posługiwać się urządzeniem AED oraz jak pomóc osobie, która doznała udaru, poparzenia czy też osobie, która się zadławiła. Teoria połączona została z praktycznymi zajęciami – uczestnicy szkolenia mogli nie tylko obserwować działania ratownika medycznego, ale też sami doskonalić swoje umiejętności. Ćwiczenia prowadzone były na fantomach imitujących dorosłą osobę, jak również dziecko.

Zdaniem uczestników spotkania, akcja była bardzo przydatna i profesjonalnie zorganizowana. Dowiedzieli się oni, że w sytuacji zagrożenia życia innych trzeba zachować zimną krew i podjąć akcję ratowniczą zanim na miejsce dotrą specjaliści.