Za nami główne działania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane dane posłużą do opracowania strategii rozwojowych kraju, jak również pozwolą lepiej zrozumieć strukturę, potrzeby i kondycję społeczeństwa, aby zaplanowane w przyszłości działania celnie trafiły w nasze potrzeby.

Informujemy, że w dniach 12-24 listopada br., Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Badanie to jest podstawowym sposobem oceny danych zebranych w ramach spisu i zostanie zrealizowane na próbie 100 tys. mieszkań. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która była w spisie pierwszym respondentem. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy.