Jak co roku 1 listopada uruchomiona została infolinia dla bezdomnych, prowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod numer 987 mogą dzwonić zarówno osoby bezdomne, jak i mieszkańcy, którzy chcą pomóc takim osobom w zakresie zapewnienia noclegu i wyżywienia. Infolinia czynna jest całodobowo przez cały tydzień i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Działać będzie do końca marca 2022 roku.

Lista placówek udzielających tymczasowego wsparcia dostępna jest pod linkiem https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rodziny-i-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry 

Zima to szczególnie trudny czas dla tych, którzy nie mają dachu nad głową. Pamiętaj o osobach w twoim otoczeniu, które mogą potrzebować wsparcia!