Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Świerklany, w Szkole Podstawowej nr 2 w Świerklanach rozpoczęła się realizacja działań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to projekt „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, dzięki któremu do końca 2021 roku zakupione zostaną dla placówki pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, jak również komputery. Zakupione wyposażenie pozwoli na zwiększenie efektywności zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość całego przedsięwzięcia to 43 518,00 zł, z czego 34 814,40 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.