W związku z toczącymi się pracami nad stworzeniem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w badaniu ankietowym. Badanie to posłuży do opracowania diagnozy będącej punktem wyjścia do stworzenia jednego z najważniejszych dokumentów dla Subregionu. 

Ankiety skierowane są do mieszkańców całego regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://subregion.pl/badania-ankietowe-dotyczace-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego/