W związku z decyzją o wygaszeniu funkcjonowania platformy SEKAP, informujemy, że od dnia 1.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do urzędów, w tym do UG Świerklany.

Urząd Marszałkowski - jako administrator platformy, informuje o terminie prac konserwacyjnych związanych z przygotowaniem systemu SEKAP do zamknięcia. Wyznaczony termin, to 23.12.2021. Od tego dnia system SEKAP (wraz z platformą) będzie niedostępny, nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP. Cała komunikacja zostanie przerwana, nie będzie możliwości zalogowania się na skrzynkę ani pobrania pism.

Dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki. W miejsce platformy SEKAP nie powstanie inna platforma, a urzędy indywidualnie będą uruchamiały e-usługi.

Dla użytkowników platformy SEKAP została przygotowana instrukcja w jaki sposób należy pobrać korespondencję znajdującą się w skrzynce kontaktowej. Instrukcja ta dostępna jest na stronie SEKAP w miejscu - do pobrania oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.