W dniach od 15 do 22 listopada br. przedstawione zostały do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, projekty uchwał dotyczących podatków  i opłat lokalnych na 2022 rok. Informujemy, że w ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.