W dniach od 17 do 24 listopada br. przedstawiony został do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, projekt uchwały dotyczących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy, że w ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.