W nowej odsłonie - pod nazwą Powiatowej Szkoły Lokalnych Liderów, powrócił Program BLASK. Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów.

Poniżej przedstawiamy informacje przesłane nam na ten temat przez organizatorów.

 

Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów, to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego.

Nasi przyszli Liderzy zdobędą odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie dla 20 lokalnych liderów cykl 4 szkoleń eksperckich, 5 warsztatów liderskich, 2 wizyt studyjnych, zindywidualizowany tutoring oraz konkurs na inicjatywy obywatelskie. Zorganizujemy coaching grupowy, gdzie nauczymy identyfikacji potrzeb i celów rozwojowych liderów oraz ich organizacji/zespołów.

Ruszyła rekrutacja!

Żeby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić ankietę, dostępną pod linkiem:

https://forms.office.com/r/1EjTEe4JYh

 

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1woq2PUvCw1x079gNKDAy4hms0EPplQe7/view?usp=sharing

 

Liczba miejsc jest ograniczona do 20. Spisz się, a być może to właśnie Ty zostaniesz naszym Liderem!

 

Uczestników szkolić będą doświadczeni Liderzy:

  • Piotr Masłowski - od 2014 roku Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Był redaktorem „Poradnika modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. Był członkiem Zespołu ds Rozwiązań w Zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Laureat konkursu Eurolider 2013, nagradzającego osoby wykorzystujące Fundusze Europejskie na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju i dla wspierania lokalnych społeczności.
  • Artur Gliwicki - Rzeczoznawca budowlany, menedżer samorządowy i wykładowca na Politechnice Śląskiej. Doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobywał przy realizacji największych w kraju projektów infrastrukturalnych w tym Programu 10+ rafinerii gdańskiej, budowie zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu oraz przy uruchomieniu Pendolino w Polsce.
  • Dawid Topol - 22 lata w samorządzie, od referenta w gminie, przez kierowanie jednostką do członka zarządu powiatu. Od 25 lat w organizacjach pozarządowych - od prezesa do zwykłego członka. Obecnie na swoim, ale cały przy samorządzie i NGO. Obecnie również współpracuje z uczelnią w zakresie dostępności. Jego hobby to technika.
  • Sebastian Garbacz - Doradca biznesowy inkubatora przedsiębiorczości, doradca ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, specjalista ds. pisania i realizacji projektów. Zaangażowany w konstruowanie biznesplanów, modeli i strategii biznesowych, tworzenie i prowadzenie organizacji o celach gospodarczych i społecznych. Współtwórca pierwszej edycji programu BLASK.
  • Marcin Stempniak - Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, specjalista ds. funduszy unijnych, ekspert oceniający projekty dla gminy/województw/ministerstw/NGO, itp., radny Czerwionki-Leszczyn; Od 15 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Prezes stowarzyszenia Aktywni Społecznie ASy, były członek gminnej/powiatowej/wojewódzkiej rady pożytku publicznego, pomysłodawca i koordynator kilkudziesięciu projektów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.
  • Marek Bąk - Wieloletni działacz społeczny, współzałożyciel kilku stowarzyszeń działających w sferze oświaty oraz kultury. W wieku 23 lat zostaje najmłodszym w historii Gminy Jejkowice radnym Rady Gminy. W 2012 roku wygrywa wybory na Wójta Gminy zostając tym samym najmłodszym Wójtem w Polsce, mając 25 lat. W 2014 roku wygrywa kolejne wybory na Wójta uzyskując 96,4% poparcia, co jest najlepszym wynikiem w Polsce. Natomiast w kolejnych wyborach w 2018 r. uzyskuje poparcie na poziomie 94%, co jest drugim wynikiem w Polsce. Laureat wielu nagród w tym ostatniej " Osobowość roku 2019" w kategorii polityka. Jego motto to „Urzędnik jest dla mieszkańca, nie mieszkaniec dla urzędnika”.
  • Michał Toman – z wykształcenia mgr inż. chemii, z pasji społecznik. W organizacjach pozarządowych od 2012 roku, kiedy to założył Stowarzyszenie Luxtorpeda. Rolę prezesa pełnił przez 8 lat skutecznie rozwijając organizację. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Redukowania Bierności oraz Aktywni Społecznie. Obecnie pracuje w Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu. Współpracuje z Superfundacją z Rybnika. Radny w gminie Czerwionka-Leszczyny od 2018 roku. Absolwent programu Liderzy PAFW. Pasjonuje go praca z ludźmi, specjalista w zakresie budowania zespołów, motywowania ludzi do działalności społecznej i zarządzania zespołem. Jego motto od wielu lat brzmi: „"Sukces nigdy nie jest ostatetczny. Porażka nigdy totalna. Liczy się tylko odwaga".

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

Strona Programu: https://www.facebook.com/programBLASK