Uroczystą mszą uczciły święto swojej patronki - Św. Cecylii, działające na terenie gminy zespoły śpiewacze: Karolinki z Jankowic i Paulinki ze Świerklan. Święta Cecylia uznawana jest za patronkę muzyki kościelnej, a nabożeństwo w intencji chórzystów odbyło się w ostatni wtorek listopada w kaplicy w Jankowicach. 

Przedstawiciele grup wraz z zaproszonymi gośćmi: władzami gminy i władzami sołeckimi, udali się następnie na poczęstunek do sali bankietowej w Jankowicach. Zorganizowane pod egidą GOKiR-u spotkanie odbyło się po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni. Cieszy fakt, że oba zespoły ze sobą współpracują, a Święta Cecylia jednoczy śpiewaków.

zdjęcia: archw. GOKiR-u