Zachęcamy mieszkańców naszej gminy - osoby bezrobotne oraz chcące się przekwalifikować, do skorzystania z bezpłatnej oferty kursów i szkoleń, które na celu mają poprawę ich sytuacji na rynku pracy. W grę wchodzą także staże dla uczestników projektów unijnych. Więcej informacji na https://idotacje.pl/ oraz https://cdo24.pl/index.php/dotacje-unijne/