Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia się także sposób wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia te będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Tak więc od 1 stycznia 2022 roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały one przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tej sprawie nie trzeba składać nowych wniosków. 

Rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., musi złożyć wniosek elektronicznie właśnie do ZUS-u. Natomiast wszyscy inni rodzice, którzy są w trakcie okresu pobierania świadczenia 500+, wnioski na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. , mogą składać elektronicznie dopiero od 1 lutego 2022 r.

Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia „500 +” od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.