W obecności władz wojewódzkich, parlamentarnych i samorządowych odbyła się dziś uroczystość oficjalnego oddania do użytku wyremontowanej i przebudowanej Drogi Wojewódzkiej nr 929, łączącej naszą gminę z Rybnikiem. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykonawcy i mediów.

Uroczystość miała miejsce w rejonie nowego ronda w Jankowicach - w sąsiedztwie budynku dawnej siedziby UG Świerklany. Zgromadzeni goście zgodnie podkreślali doskonałą współpracę, jaka towarzyszyła realizacji inwestycji na wielu szczeblach, od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich począwszy, na samorządach skończywszy. 

Głos zabrał marszałek Jakub Chełstowski, który wyraził zadowolenie z wykonanego zadania. – W tym roku mamy za sobą pięć dużych inwestycji, a ta droga, stanowiąca najkrótsze połączenie Rybnika z autostradą, jest jedną z nich. Wydaje się, że to tylko 4 kilometry wyremontowanego odcinka, ale to są bardzo ważne 4 kilometry, gdyż poprawiają jakość życia mieszkańców i ich poziom bezpieczeństwa. A to nie koniec drogowych inwestycji w regionie – zapowiedział marszałek, dodając, że w latach 2019-2021 nakłady na ten cel wyniosły ponad 1,3 mld zł. Sam koszt przebudowania i wyremontowania Drogi Wojewódzkiej nr 929 wyniósł ok. 56 mln zł.

Na temat inwestycji wypowiedzieli się także minister Michał Woś i wicemarszałek Wojciech Kałuża, którzy podkreślili duże zaangażowanie wójta gminy Tomasza Pieczki w prace nad utworzeniem nowej drogi. Podczas uroczystości towarzyszyła mu Przewodnicząca Rady Gminy Świerklany Anna Kula-Piecha. – Wójt Pieczka był dobrym orędownikiem tej inwestycji, człowiekiem sprawnie zabiegającym o to, aby została ona zrealizowana z korzyścią dla wszystkich – mówił wicemarszałek Kałuża.

Przypomnijmy – projekt nosił nazwę: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, a rolę inwestora pełnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą prac była firma Eurovia. Gmina ze swej strony zakupiła nowe przystanki w liczbie 10 sztuk, które stanęły przy ul. Świerklańskiej w Jankowicach i Rybnickiej w Świerklanach, jak również uzupełnione zostały kosze na śmieci.

Efektem kilkunastomiesięcznych prac było poszerzenie drogi prowadzącej ze Świerklan do Rybnika oraz utworzenie ronda w sąsiedztwie dawnej siedziby UG Świerklany. Mieszkańcy i kierowcy mogą teraz korzystać z nowej drogi, na której zastosowano nowoczesne rozwiązania. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, co ma szczególne znaczenie, gdyż w przeszłości dochodziło na niej do wielu wypadków, w tym również śmiertelnych.