Znany jest grafik dyżurów gminnych placówek przedszkolnych, jaki obowiązywać będzie podczas tegorocznych wakacji letnich. I tak, dyżury w miesiącu lipcu 2022 roku pełnić będą: Przedszkole nr 1 w Świerklanach oraz Przedszkole nr 2 w Świerklanach. Z kolei, w sierpniu czynne będzie Przedszkole w Jankowicach. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają poszczególne placówki przedszkolne.

Zasady dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli zostały określone zarządzeniem nr W.0050.95.2019 z 16 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna dot. tegorocznych dyżurów: Zarządzenie Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Świerklany z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia w roku 2022 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany. Szczegóły poniżej.