Zarządzeniem Nr W.0050.11.2021 Wójta Gminy Świerklany z dnia 17 stycznia 2022 r. ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany na roku szkolnym 2022/2023.

Z kolei, w Zarządzeniu Nr W.0050.12.2021 Wójta Gminy Świerklany z dnia 17 stycznia 2022 r. ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany.

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariatach poszczególnych placówek oświatowych oraz poniżej.