Mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką poprawy stanu swoich gospodarstw mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu internetowym, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” zaplanowano w terminie od 7 do 28.02.2022 r., w oparciu o platformę e-learningową. Szczegóły na www.cdrkursy.edu.pl oraz poniżej. 

 

„Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne”

Rodzaj formy edukacyjnej: szkolenie e-learningowe

Termin realizacji: 7.02. – 28.02.2022 r.

 

Terminarz:

18.01. - 21.02.2022 r. - Rekrutacja

7.02.2022 r. - Zamieszczenie I - IV  modułów na stronie www.cdrkursy.edu.pl

7 - 28.02.2022 r. - Udział  w szkoleniu on-line, zapoznanie się z treścią modułów;

21 – 28.02.2022 r. - Test zaliczeniowy

 

Podczas 20-godzinnego szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domu wiejskiego

- ergonomia w kuchni

- ekologiczne środki czystości

- rośliny antysmogowe w domu