Właścicielom oraz zarządcom budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta ma charakter ogólnopolski i pozwoli na zinwentaryzowanie danych dotyczących stanu budynków i zaradzenie problemowi zanieczyszczenia powietrza w sposób kompleksowy.

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB powstał 1 lipca 2021 r. Osoby, które jeszcze nie określiły się, w jaki sposób ogrzewają swoje domy, czas na złożenie deklaracji mają do końca czerwca roku bieżącego. Właścicielom i zarządcom budynków, którzy uchylą się od ww. obowiązku, grozi kara grzywny wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

W CEEB chodzi zarówno o budynku mieszkalne, jak i te niezamieszkałe, w których na przykład prowadzona jest działalność gospodarcza. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, licząc od momentu wprowadzenia przepisu (a więc do 30 czerwca 2022 roku). Jeśli zaś chodzi o nowo powstałe obiekty, to jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie i stanowi także istotny problem w krajach UE. W Polsce problem smogu występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw, są główną przyczyną występowania smogu w naszym kraju. Dlatego właśnie koniecznym stało się stworzenie centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) - będzie ona ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jak również stanowić będzie ona narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Z myślą o obywatelach zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie też mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Istnieją dwa sposoby złożenia deklaracji CEEB:

- w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl - wystarczy kliknąć w „złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać; oraz za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu;

- w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku (w przypadku Gminy Świerklany – w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany), bądź wysłać ją pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane, ale również nieużywane, oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Szczegółowe informacje na powyższy temat udzielane są w UG Świerklany – biuro nr 0.03 (parter) oraz telefonicznie: 32 432 75 13, 432 75 10. 

 

Dodany: czwartek, 17 luty 2022 13:10
Wielkość: 428.27 KB