Znane są wyniki konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną na terenie Gminy Świerklany. W dniu wczorajszym (3.02) władze gminy zaprosiły laureatów do sali narad Urzędu Gminy Świerklany, by pogratulować im sukcesu i wręczyć nagrody.

W ramach I edycji konkursu (2021/2022) wpłynęło 5 zgłoszeń, z czego 4 od mieszkańców Świerklan i 1 z Jankowic. Powołana na okoliczność przeprowadzenia konkursu, komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy, sprawdziła zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym, zaznajamiając się z nadesłaną przez uczestników konkursu, dokumentacją fotograficzną, a następnie dokonała oględzin posesji na miejscu. Głosowanie polegające na przyznaniu punktacji przeprowadzone zostało w oparciu o Zarządzenie Nr W.0050.243.2021 Wójta Gminy Świerklany z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu trybu pracy Gminnej Komisji Oceniającej w ramach konkursu „Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Gminy Świerklany”. Oto wyniki:

I miejsce – Beata Oślizło, posesja przy ul. Aleja w Świerklanach,

II miejsce - Małgorzata Szulik, posesja przy ul. 3 Maja w Świerklanach,

III miejsce – MartaRobert Augustowscy, posesja przy ul. Podlesie w Jankowicach,

oraz 2 równorzędne wyróżnienia:

- Arkadiusz Antończyk, posesja przy ul. Spacerowej w Świerklanach,

- Jacek Markiel, posesja przy ul. Rybnickiej w Świerklanach.

Nagrody stanowił atrakcyjny sprzęt agd, który wraz z listami gratulacyjnymi zwycięzcy odebrali z rąk wójta Tomasza Pieczki. Gratulujemy!

Więcej w najbliższym numerze Kuriera Gminy Świerklany. 

 

  

    

  

 

POSESJA PANI BEATY OŚLIZŁO - I MIEJSCE 

   

  

  

 

POSESJA PANI MAŁGORZATY SZULIK - II MIEJSCE

 

  

 

POSESJA PAŃSTWA MARTY I ROBERTA AUGUSTOWSKICH - III MIEJSCE

  

   

 

 POSESJA PANA ARKADIUSZA ANTOŃCZYKA - WYRÓŻNIENIE

 

  

 

POSESJA PANA JACKA MARKIELA - WYRÓŻNIENIE