Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że zaplanowane na dzień 8 lutego br. Konsultacje Społeczne dot. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 Katowice – Gr. Państwa – Ostrawa, nie odbędą się.

Powodem odwołania jest dramatycznie pogarszająca się sytuacja pandemiczna (skokowy wzrost zachorowań) i wprowadzone obostrzenia rządowe związane z sytuacją pandemiczną. Przedstawiciel organizatora konsultacji - Hubert Bobrowski z Departamentu Kolejowego - Firma Egis Poland Sp. z o.o. zapewnił, że dalsze informacje związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla tego projektu zostaną podane niebawem.

Przypominamy jednocześnie, że do dn. 15.03.2022 r. można wypełnić i wysłać Firmie Egis Poland Sp. z o.o. ankietę dotyczącą planowanych przebiegów tras. Ankieta dostępna jest tutaj: https://www.swierklany.pl/index.php/aktualnosci/74-cpk/596-wazne-centralny-port-komunikacyjny