W dniach od 11 do 17 lutego br. przedstawione zostały do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany, projekty dwóch uchwał: 1. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego miejsca, 2. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Informujemy, że we wskazanym okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.